ثبت تجربه
ثبت تجربیات
نام و نام خانوادگی مبلغ یا مبلغه :
استان :
شهرستان :
شماره تماس :
عنوان تجربه یا خلاقیت :
مقدمه و ضرورت طرح :
هدف از اجرای طرح :
تعریف و توضیح طرح :
فواید اجرای طرح :
نکات اجرایی طرح : (شیوه اجرای در مدرسه با توجه به امکانات مادی و انسانی)
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*
Login
تعداد بازدید کنندگان تاکنون : 107181      اکنون : 2

معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه - مدیریت همکاری‌های تبلیغی
اداره مدارس امین ... تلفن 
٠٢۵٣٧٢۵۵٨٩٠   داخلی ۴۶٩