سخنرانی های مکتوب
برنامه های مناسبتی
گزارش برنامه های دهه فجر مدارس امین اهواز
اجرای برنامه متنوع وجذاب در مدارس امین اهواز با مشارکت مبلغان و کادر و دانش آموزان
Login
تعداد بازدید کنندگان تاکنون : 107145      اکنون : 1

معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه - مدیریت همکاری‌های تبلیغی
اداره مدارس امین ... تلفن 
٠٢۵٣٧٢۵۵٨٩٠   داخلی ۴۶٩